سیاره وردپرس فارسی

وردپرس و واژه نامه زبان فارسی

18 سپتامبر 2007

سلام تیم وردپرس فارسی، همچنان پیش تاز در فارسی سازی و نیز رواج دادن واژه های فارسی در بین کاربران اینترنتی می باشد. در آخرین اقدام انجام شده از طرف این تیم، واژه نامه ای جهت فارسی سازی یک پارچه وردپرس و سایر لغات انگلیسی مرسوم در اینترنت ارائه شده است. این واژه نامه، حاصل […]

نام‌نویسی

بایگانی