سیاره وردپرس فارسی

نمایش عددی تعداد مشترکین خوراک

29 جولای 2009

با استفاده از این آموزش میتوانید به راحتی آمار و تعداد مشترکین خوراک خود را لحظه به لحظه داشته باشد و دیگران را نیز از آن مطلع کنید ، قابلیت شکل دهی و شخصی سازی و نیز توسعه را دارد . دو روش آموزش داده میشود ، یک روش با استفاده از افزونه و روش دیگر بدون افزونه و با کد نویسی دستی ..

نام‌نویسی

بایگانی