سیاره وردپرس فارسی

بهینه سازی دیتابیس وردپرس ؛ به همین خوشمزگی !

22 آوریل 2010

همانطور که می دانید وردپرس به هنگام نوشتن مطلبی هر چند دقیقه یکبار به صورت پیش نویس مطلب را ذخیره می کند تا در صورت رفتن برق ، هنگ سیستم و … مطلب شما از بین نرود .
اما حال آیا می دانستید که این پیش نویس ها پس از هر بار ذخیره جای پیش نویس […]

نام‌نویسی

بایگانی