سیاره وردپرس فارسی

قالب فارسی وردپرس به نام اواندر Evander

22 نوامبر 2010

قالب فارسی اواندر من روزی که میخواستم این سایت راه بندازم چیزی حدود ۵ روز فقط دنبال قالب بودم اما هر چی گشتم قالب فارسی که به سلیقه من بخوره گرم نیامد تا اینکه تصمیم گرفتم واسه خودم ۱ قالب فارسی کنم . از امروز هم تصمیم گرفتم که هر زمانی که وقت کنم قالب […]

نام‌نویسی

بایگانی