سیاره وردپرس فارسی

کد نمایش پیام مناسب در هنگام تعمیرات وردپرس

۸ تیر ۱۳۹۰

سلام احتمالا مواقعی شده که قصد ایجاد تغییراتی در وردپرس خود داشته اید و در این صورت خواسته اید کاری کنید تا کاربران نتوانند این تغییرات را ببینند.برای این کار… ادامه »

نام‌نویسی

بایگانی