سیاره وردپرس فارسی

زمینه دلخواه و نحوه استفاده از آن در وردپرس

۲ شهریور ۱۳۹۰

اگر بخواهم برای زمینه دلخواه در وردپرس نامی انتخاب کنم… اسمش را “فیلداضافی ارسال…

نام‌نویسی

بایگانی