سیاره وردپرس فارسی

پویا کردن تاریخ حق نشر در وردپرس

۲۵ شهریور ۱۳۹۰

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که سال حق نشر را در فوتر سایت خود منتشر می کنند و هر سال باید آن را به طور دستی تعویض نمایند ؟!!!!! کدی را برای ش…

نام‌نویسی

بایگانی