سیاره وردپرس فارسی

نمایش یا مخفی کردن قسمتی از پست در زمان معین

۱۷ مهر ۱۳۹۰

شاید خیلی اتفاق افتاده باشه که بخواید متنی رو بعد از یک تاریخ معین نمایش بدید یا حتی حذف کنید، در این جور مواقع باید در اون تاریخ پست رو ویرا…

نام‌نویسی

بایگانی