سیاره وردپرس فارسی

نمایش آخرین تصویر پیوست خورده توسط کد میانبر

۱۰ آذر ۱۳۹۰

با استفاده از این هک می تونید آخرین تصویر پیوند خورده را نمایش دهید و با نوشتن کلاسی ساده با آن حالت دهید برای این کار کد function cwc_postimage($atts, $…

نام‌نویسی

بایگانی