سیاره وردپرس فارسی

افزونه فارسی ارسال دیدگاه به صورت آژاکس

۱۲ دی ۱۳۹۰

اضافه کردن قسمت های آژاکس به سایت همیشه باعث صرفه جویی و البته در…

نام‌نویسی

بایگانی