سیاره وردپرس فارسی

افزونه تعلیق یا غیرفعالسازی کاربران وردپرس

۹ شهریور ۱۳۹۱

خیلی از ما در وبسایت های وردپرسی مان، چندین نویسنده داریم. اما گاهی پیش می آید که یک یا چند نفر از این نویسندگان به هر دلیلی دیگر نخواهند با ما کار کنند. حال ما به این فکر می افتیم … Continue reading

نام‌نویسی

بایگانی