سیاره وردپرس فارسی

محدودسازی دسترسی کاربران وردپرس

15 سپتامبر 2012

اگر در وبسایت وردپرسی تان بیش از یکی دو نفر عضو دارید و یا مدیر مجله اینترنتی با کاربران زیاد هستید، همیشه هستند کسانی که می خواهید دیگر به وب سایت وردپرسی دسترسی نداشته باشند و یا حتی با نام … Continue reading

نام‌نویسی

بایگانی