سیاره وردپرس فارسی

غیرفعال کردن صفحه تصاویر در وردپرس

۶ تیر ۱۳۹۲

صفحه پرونده چند رسانه ای بصورت پیش فرض وردپرس برای هریک از تصاویر یا پرونده های چند رسانه ای که در نوشته های سایت وارد میکنید صفحه ای جداگانه می سازد. این کار شامل فایل هایی مانند عکس، ویدئو و pdf میشود. این امکان برای سایتهای عکس مستواند گزینه مناسبی باشد ولی در بسیاری از موارد کارایی ندارد […]

نام‌نویسی

بایگانی