سیاره وردپرس فارسی

به کاربران خود حق ویرایش دیدگاهشان را بدهید

۱۳ آبان ۱۳۹۲

تا حالا چند بار احساس کرده اید باید نظری را که در یک سایت گذاشته اید، ویرایش کنید؟ شاید شما می خواهید خطاهای املایی و یا دستور زبانی را اصلاح کنید، و یا شاید از گفتن حرفی که زده اید، پشیمان شده اید! این امر برای همه ما اتفاق می افتد. بسیاری از سایت ها […]

نام‌نویسی

بایگانی