سیاره وردپرس فارسی

افزودن امضا به دیدگاه های مدیر در وردپرس

۱۴ آبان ۱۳۹۲

شاید شما هم از مدیرانی هستید که مرتب به دیدگاه ها پاسخ میدهید ، برای همین نیاز دارید که پایین هر کامنت یک متنی بنویسید یا یک شعاری داشته باشید برای همین نیاز دارید که یک امضای ثابت داشته باشید برای این کار نیاز به کار سختی نیست به راحتی میتوانید امروز با یک کد […]

نام‌نویسی

بایگانی