سیاره وردپرس فارسی

وردپرس فارسی ۳٫۹٫۱ انتشار یافت !

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

وردپرس فارسی ۳٫۹٫۱ منتشر شد. این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «منصور نریمان» است. برای دیدن تغییرات و ویژگی های این ورژن …

نام‌نویسی

بایگانی