سیاره وردپرس فارسی

بهینه سازی سایت های وردپرسی برای جستجوی محلی

۷ بهمن ۱۳۹۳

بخش مهمی از رتبه وب سایت شما را جستجو های محلی تشکیل میدهد اما چطور؟ گوگل نه تنها به نام کسب و کار شما اهمیت میدهد، بلکه برایش زمان،مکان و نوع کار نیز مهم است.اما چگونه همگی این موارد را به گوگل برسانیم؟؟؟ شما میتوانید امتحان کنید، بدون ورود به حساب گوگل خود و از […]

نام‌نویسی

بایگانی