سیاره وردپرس فارسی

بهینه سازی سایت های وردپرسی برای جستجوی محلی

27 ژانویه 2015

بخش مهمی از رتبه وب سایت شما را جستجو های محلی تشکیل میدهد اما چطور؟ گوگل نه تنها به نام کسب و کار شما اهمیت میدهد، بلکه برایش زمان،مکان و نوع کار نیز مهم است.اما چگونه همگی این موارد را به گوگل برسانیم؟؟؟ شما میتوانید امتحان کنید، بدون ورود به حساب گوگل خود و از […]

نام‌نویسی

بایگانی