سیاره وردپرس فارسی

دکمه‌ی انتشار همیشه در دسترس شماست!

12 فوریه 2015

افزونه ایرانی Publish On Screen دکمه انتشار مطلب را به گوشه صفحه می آورد و همواره دکمه در دسترس شماست، دیگر نیازی نیست که به بالای صفحه بروید و وقتی تمامی کار ها انجام شد دکمه ارسال از گوشه صفحه را میزنید و نوشته ی شما به راحتی ارسال میشود.

نام‌نویسی

بایگانی