سیاره وردپرس فارسی

افزونه ایرانی واژه نگار (نگارش دوم)

۲ بهمن ۱۳۹۴

در این نگارش از افزونه کاربردی و شخصی ساز واژه نگار شاهد افزودن ویژگیهای بیشتر به این افزونه وردپرس، همچون سازگاری با وردپرس شبکه افزودن ویژگی درون ریزی و برون‌ریزی واژه‌ها افزودن فایل زبان کردی اشاره کرد

نام‌نویسی

بایگانی