سیاره وردپرس فارسی

نمایش اطلاعیه به نویسندگان در پنل مدیریت وردپرس

9 فوریه 2019

میهن وردپرس

بدون شک اگر یک وب سایت وردپرسی با چند نویسنده داشته باشید باید هر از گاهی اطلاعیه های عمومی به این نویسندگان نمایش دهید و…

نمایش اطلاعیه به نویسندگان در پنل مدیریت وردپرس برای اولین بار در میهن وردپرس نوشته شد.

نام‌نویسی

بایگانی