سیاره وردپرس فارسی

افزودن امکانات جدید به گوتنبرگ با Advanced Gutenberg

3 مارس 2019

میهن وردپرس

همه ما وردپرسی‌ها با نام گوتنبرگ آشنا هستیم. این روز‌ها همه از گوتنبرگ صحبت می‌کنند. خوبی‌ها یا بدی‌های گوتنبرگ که البته باید در آینده در…

افزودن امکانات جدید به گوتنبرگ با Advanced Gutenberg برای اولین بار در میهن وردپرس نوشته شد.

نام‌نویسی

بایگانی