سیاره وردپرس فارسی

افزودن امضا به دیدگاه های مدیر در وردپرس

5 نوامبر 2013

شاید شما هم از مدیرانی هستید که مرتب به دیدگاه ها پاسخ میدهید ، برای همین نیاز دارید که پایین هر کامنت یک متنی بنویسید یا یک شعاری داشته باشید برای همین نیاز دارید که یک امضای ثابت داشته باشید برای این کار نیاز به کار سختی نیست به راحتی میتوانید امروز با یک کد […]

نام‌نویسی

بایگانی