سیاره وردپرس فارسی

انتقال تنظیمات بخش سفارشی سازی به وردپرس دیگر

۱۱ دی ۱۳۴۸

انتقال تنظیمات بخش سفارشی سازی به وردپرس دیگر همانطور که میدانید در سایت وردپرسی هنگامی که تنظیمات را پیکربندی میکنید، آن تنظیمات تنها مختص همان سایت می باشد. اگر بخواهبد […]

نام‌نویسی

بایگانی