سیاره وردپرس فارسی

غیر فعال کردن XML-RPC وردپرس برای امنیت بیشتر

۱۱ دی ۱۳۴۸

غیر فعال کردن XML-RPC وردپرس برای امنیت بیشتر توسط این افزونه می توانید رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار کاربردی وردپرس (XML-RPC) را غیر فعال کنید. رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار کاربردی چیست؟ رابط برنامه‌نویسی […]

نام‌نویسی

بایگانی