سیاره وردپرس فارسی

خطای رایج ارسال تصویر و روش حل آن !

9 ژانویه 2014

سلامی به گرمای یک قهوه داغ ! متاسفانه بعلت بیماری نتوانستم این نوشته را به موقع آماده و منتشر کنم ! خب بگذریم ! در این قسمت از سریال خطاهای رایج ! مشکل ارسال تصویر را مورد بررسی و ضربه فنی قرار می‌دهیم ! یکی از دوستان حدود چند ماه پیش با این مشکل مواجه […]

نام‌نویسی

بایگانی