سیاره وردپرس فارسی

کار شمسی سازی وردپرس تموم شد!

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴

Jalali date for wordpress project is going to be over this week , gr8 job !

اوضاع داره بهتر می شه

۳۰ فروردین ۱۳۸۴

موج اول امتحانا تموم شد، البته یه سری امتحان دیگه هم هست که فاصله هاشون خوبه! اعصابم هم راحت تر شده … یه کار جدید هم داره داره جور می شه … یه موقعیت خوب و وسوسه کننده هم پیش اومده که سرش مرددم … ولی خوشحال کننده ترین چیز برام پیشرفت شمسی سازی وردپرسه […]

مشکل وردپرس رو پیدا کردم!

۲۱ فروردین ۱۳۸۴

I found wordpress problem(bug) in filters(plug-in) core , I found the patches too ! I wrote my patch also … apply_filters() function in version 1.5 does not pass argument to template function correctly.

مشکلات فارسی سازی وردپرس

۱۰ فروردین ۱۳۸۴

This article is about difficaulitis in Wordpress localization problem for Iranian users, focused on Jalali(Shamsi) date convertion problems.

تاریخ شمسی(خورشیدی) برای وردپرس

۸ فروردین ۱۳۸۴

Wordpress Plugin . This plugin converts Georgian Date to Jalali Date for wordpress posts based on farsiweb Georgian to Jalali Convertion Core and jdf library. Good tool for persian(iranians) wordpress users.

نام‌نویسی

بایگانی