سیاره وردپرس فارسی

نسخه کاندید انتشار افزونه وردپرس فارسی، نگارش ۴

13 آوریل 2008

کار بر روی افزونه وردپرس فارسی،‌ نگارش ۴ تموم شده. تقریبا تمام قابلیت هایی که در این نوشته ها (+،+) و این موضوع در انجمن وردپرس فارسی مطرح شده بود به این نگارش افزوده شده. این نگارش بر روی نگارش های ۲.۵، ۲.۲.۳ُ، ۲.۲.۳ و ۲.۱.۳ وردپرس تست شده و مشکلی نداره. امیدوارم با کمک […]

نام‌نویسی

بایگانی