سیاره وردپرس فارسی

حذف ستون آمار دیدگاه ها

۱۰ مرداد ۱۳۹۰

آمار دیدگاه های مطالب خودتون رو از دیگر نویسنده های سایتتون مخفی کنید. کافیست کد رو در فایل تابع های پوسته خود قرار دهید

حذف ستون آمار دیدگاه ها is a post from: طراحی های کوتاه

نام‌نویسی

بایگانی