سیاره وردپرس فارسی

پویا کردن تاریخ حق نشر در وردپرس

16 سپتامبر 2011

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که سال حق نشر را در فوتر سایت خود منتشر می کنند و هر سال باید آن را به طور دستی تعویض نمایند ؟!!!!! کدی را برای ش…

نام‌نویسی

بایگانی