سیاره وردپرس فارسی

نمایش یا مخفی کردن قسمتی از پست در زمان معین

9 اکتبر 2011

شاید خیلی اتفاق افتاده باشه که بخواید متنی رو بعد از یک تاریخ معین نمایش بدید یا حتی حذف کنید، در این جور مواقع باید در اون تاریخ پست رو ویرا…

نام‌نویسی

بایگانی