سیاره وردپرس فارسی

هک ارسال دیدگاه به صورت آژاکس در وردپرس

۱۳ دی ۱۳۹۰

سلام، دیروز تو نت داشتم چرخ می‌زدم دیدم علی آقای حاج محمدی یه پستی زده به عنوان “افزونه ارسال دیدگاه به صورت آژاکس” یکم رفتم تو بهر ای…

نام‌نویسی

بایگانی