سیاره وردپرس فارسی

کد نمایش ورود/خروج و خوشامد به کاربر

17 نوامبر 2012

با این کد می توان لینک های ورود/خروج/ثبت نام و اعلام خوشامد را به کاربر نمایش داد <div id=”user-details”> <?php if (is_user_logged_in()) { $user =…

نام‌نویسی

بایگانی