سیاره وردپرس فارسی

تغییر پیوندهای یکتای نویسندگان وردپرس با Edit Author Slug

28 دسامبر 2017

تغییر پیوندهای یکتای نویسندگان وردپرس با Edit Author Slug توسط این افزونه می توانید پیوند یکتاهای نویسندگان وب سایت وردپرسی خود را تغییر دهید یا نام نویسنده را هم تغییر […]

نام‌نویسی

بایگانی