سیاره وردپرس فارسی

افزودن خودکار alt و title به تصاویر

۱۷ مرداد ۱۳۹۱

افزونه SEO Friendly Images به صورت خودکار به همه تصاویر شما ویژگی alt وtitle اضافه می کند. همانطور که اطلاع دارید این کار باعث افزایش ورودی از موتورهای …

نام‌نویسی

بایگانی