سیاره وردپرس فارسی

انتقال تنظیمات بخش سفارشی سازی به وردپرس دیگر

26 نوامبر 2017

انتقال تنظیمات بخش سفارشی سازی به وردپرس دیگر همانطور که میدانید در سایت وردپرسی هنگامی که تنظیمات را پیکربندی میکنید، آن تنظیمات تنها مختص همان سایت می باشد. اگر بخواهبد […]

نام‌نویسی

بایگانی