سیاره وردپرس فارسی

خالی کردن اتوماتیک زباله دان وردپرس

25 سپتامبر 2011

سیستم مدیریت وردپرس مجهز به بخشی به نام زباله دان می باشد که مطالب , نظرات , صفحات و … حذف شده را به طور کامل حذف تکرده و در این قسمت برای اس…

نام‌نویسی

بایگانی