سیاره وردپرس فارسی

غیر فعال کردن پیغام بروزرسانی

۱۲ اسفند ۱۳۹۰

گاهی اوقات به روزرسانی وردپرس باعث به هم ریختگی تنظیمات و یا قالب میشود…

نام‌نویسی

بایگانی