سیاره وردپرس فارسی

نمایش ساده مطالب پر دیدگاه

30 آوریل 2012

برای نمایش مطالب محبوب پارامترهای مختلفی وجود دارد یکی از بهترین و جالبترین پارامترها “دیدگاه ” است برای نمایش مطالب پردیدگاه افزونه و کد وجود دارد اما امروز میخواهیم با یک کد ساده این قابلیت رو در سایت شما فعال سازیم : ) امروز هم با ما باشید … خب شما میتوانید در هر کجای […]

نام‌نویسی

بایگانی