سیاره وردپرس فارسی

خوش آمد گویی به کاربران گوگل + نمایش کلمه جستجو شده

۹ بهمن ۱۳۹۰

منظور از کاربران گوگل کاربرانی اند که از طریق جستجو در گوگل وارد سایت شما شده اند . با استفاده از این کد می تونید به این کاربران خوش آمد گوی…

خوش آمد گویی به کاربران گوگل در سایت خود

۱۸ آذر ۱۳۹۰

منظور از کاربران گوگل کاربرانی اند که از طریق جستجو در گوگل وارد سایت شما شده اند . با استفاده از این کد می تونید به این کاربران خوش آمد گویی …

نام‌نویسی

بایگانی