سیاره وردپرس فارسی

آموزش قراردادن کد خبر در وردپرس

۸ شهریور ۱۳۹۲

چندوقت پیش داشتم یه سایت خبری برای یکی از دوستان با وردپرس طراحی می کردم. یه قسمت داشت به نام کد خبر که شامل چند تاعدد پشت سر هم می شد. رقم ها باید به صورت زیر می بودند: دورقم اول:سال انتشار خبر دورقم دوم: ماه انشار خبر دورقم سوم:روز انتشار خبر ما بقی ارقام: […]

نام‌نویسی

بایگانی