سیاره وردپرس فارسی

Maintenance یا حالت نگه‌داری وردپرس

8 فوریه 2013

گاهی پیش می‌آید که می‌خواهیم تغییراتی را در وردپرسمان انجام دهیم برای نمونه پوسته‌ی تازه‌ای را آزمایش کنیم و یا راه‌اندازی یک سایت نهایی نشده است و نباید به کاربران نمایش داده شود. در این زمان از یک سو نیاز داریم که خودمان به همه چیز دسترسی داشته باشیم و از سوی دیگر همه چیز […]

نام‌نویسی

بایگانی