سیاره وردپرس فارسی

ضمیمه کردن فایل به نوشته از طریق Meta Box ها در وردپرس ( قسمت سوم )

9 دسامبر 2013

در طول دوره ی دو پست آینده، به چگونگی اهرم کردنAPI وردپرس برای تعریف متا باکس های سفارشی متعلق به خودمان برای پیوست کردن یک سند (مانند یک PDF) به صفحات وردپرسمان، نگاهی خواهیم انداخت. همچنین این امر را که چگونه باید یک فایل را انتخاب کنیم تا بتوانیم به درستی آن را حذف کنیم، […]

نام‌نویسی

بایگانی